ಕಾರ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯು ಮೆದುಳಿನ ಅಸಿಮ್ಮೆಟ್ರಿಗೆ ಕಾರಣವೇ?

ಕಾರ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯು ಮೆದುಳಿನ ಅಸಿಮ್ಮೆಟ್ರಿಗೆ ಕಾರಣವೇ?
ಕಾರ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯು ಮೆದುಳಿನ ಅಸಿಮ್ಮೆಟ್ರಿಗೆ ಕಾರಣವೇ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್: ಚಿತ್ರ: iStock

ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಿದುಳುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ-ಸಮ್ಮಿತೀಯ ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಿಮ್ಮೆಟ್ರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಊಹೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ನರಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಿದುಳಿನ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗಳಾಗಿ ಮಿರರ್-ಸಮ್ಮಿತೀಯ ನರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬ ಸುಸ್ಥಾಪಿತ ಊಹೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಸ್ಪೇನ್‌ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಲುಸ್ ಸಿಯೋನೆ ರಚಿಸಿದ ಗಣಿತದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಈಗ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಅರಿವಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ರೋಗ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾದವು ಮೆದುಳಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಬಹುದು.

ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಂತಹ ಕನ್ನಡಿ-ಸಮ್ಮಿತೀಯ ದೇಹದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವಾಗ ಕನ್ನಡಿ-ಸಮ್ಮಿತೀಯ ನರಮಂಡಲವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮಿದುಳಿನ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಂಪ್ಯೂಟೇಶನಲ್ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಫಲವಾದರೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ರೀತಿಯ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯ ಅನಗತ್ಯ ಸ್ವಭಾವವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ವ್ಯಾಪಾರ-ವಹಿವಾಟು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ: ನರಗಳ ಜಾಲದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಅರಿವಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯು ಕನ್ನಡಿ ಸಮ್ಮಿತಿಯ ಆದರ್ಶ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ?

ಸಿಯೋನೆ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನರಕೋಶದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಿರರ್ ಸಮ್ಮಿತೀಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೆದುಳಿನ ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಕರಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಕೆಲಸದ ತೊಂದರೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವು ಈ ಎರಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಜೈವಿಕ ವಿಕಸನ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಅಥವಾ ಮೆದುಳು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡಿ ಸಮ್ಮಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಿಯೋನೆ ಪ್ರಕಾರ, ಮೆದುಳಿನ ಒಂದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ನಕಲು ನ್ಯೂರಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.

ಮೂಲ: ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ aps org

📩 14/09/2023 09:07